LITÉ ANHYDRITOVÉ POTĚRY

Co je to vlastně anhydritový potěr?

Anhydrit je čerstvá samonivelační potěrová směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu), plniva, přísad a vody. Při vytvrzování potěru dochází k tvorbě krystalové struktury; relativně velké a kompaktní krystaly se mezi sebou celoplošně spojují, a tak vzniká jen minimální množství dutých prostorů. Díky této struktuře dosahují anhydritové potěry vysokých pevností.

Anhydritové potěry jsou určeny pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN.m-2. Anhydritové lité potěry jsou velmi vhodné také pro systémy podlahového vytápění - skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost), není potřeba dilatovat jednotlivé topné okruhy. Podlahy z anhydritových potěrů se provádí s rovinatostí ± 2 mm.m-1. Jako podlahovou krytinu lze použít celou škálu běžně používaných krytin, přitom je třeba dodržet směrnice o pokládce dané výrobcem podlahové krytiny.

Dodávka probíhá nejmodernějším zařízením TransMix / Bremat

Míchací a dopravní zařízení TransMix/Bremat je určeno především pro výrobu tekutých potěrů a to přímo na stavbě zákazníka. Je vybaveno zásobníky surovin, míchačkou a šnekovým čerpadlem, kterým je čerstvý potěr dopravován přímo na místo uložení.

Hlavní výhody:

  • plně automatizovaná výroba s přesným dávkováním surovin zaručuje stabilní kvalitu potěru
  • na stavbě je TransMix/Bremat pouze po dobu nezbytně nutnou k pokládce potěru
  • výroba i doprava potěru je kontinuální, odpadají prostoje pracovníků a strojů
  • je vyrobeno pouze množství potřebné pro danou plochu - minimalizace vícenákladů
  • okamžitá kontrola spotřeby
  • minimální požadavky na zařízení staveniště


Máte zájem o cenovou nabídku?